Kamenný kříž nad obcí Vlčkovice u Mladkova  22.3.2005